TOFI s.r.o. – Daňové poradenství a oceňování

Komplexní služby
Nabízíme služby jak v oblasti daní a financí tak i další služby na tyto oblasti navázané.
Spolupráce s experty
Při řešení složitých daňových a ekonomických problémů spolupracujeme s experty a znalci.
Profesionální přístup
Prezentujeme se vysokou odborností a dlouholetou praxí v oboru.
Dlouholetá praxe v oboru
Jsme členy Komory daňových poradců již déle než 25 let.

Služby v účetní a daňové oblasti

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Účetní poradenství
 • Zpracování kompletní agendy personalistiky a mezd včetně agendy sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění
 • Daňové poradenství včetně zpracování přiznání ke všem daním
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daně majetkové – daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daň
  • silniční daň
 • úkony pro správu daní – registrace, žádosti, plné moci

Používáme ke zpracování daňových přiznání program TaxEdit od spol. CombiTax  Ostrava, který je na vysoké úrovni a umožňuje spravovat agendu klientů při zpracování jejich daňových elektronických podání a podání pro správu daní s využitím příslušných formulářů.

Zastupujeme klienty před orgány státní správy při vyřizování záležitostí, při kontrolách a místních šetřeních.

Provádíme pro klienty kompletní vyřizování agendy dle zákona 280/2009 Sb. – Daňový řád.

Služby odhadce majetku

 • Oceňování obchodního závodu
 • Oceňování majetku – věci movité
 • Oceňování majetku – nehmotný majetek
 • Oceňování finančního majetku
 • Poradenství v oblasti oceňování majetku, koupě obchodního závodu
 • Poradenství v oblasti nepeněžních vkladů majetku

Doplňkové služby

 • Zpracování cash flow a účetních výkazů pro různé účely: banky, dotace z EU
 • Zpracování statistických výkazů v elektronické podobě
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic a podkladů pro audit
 • Zpracování projektů, kalkulací a podnikatelských záměrů – žádosti o úvěr, dotace apod.
 • Řešení složitých problémů z oblasti nemovitostí sloužících k podnikání nebo pronájmu
 • Daňové poradenství v oblasti DPH v mezinárodním obchodním styku (EU a třetí země)
 • Odborná pomoc při zpracování smluv z pracovněprávních vztahů a obchodních smluv včetně smluv nájemních
 • Poradenství v oblasti tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti
 • Konzultace a zpracování přiznání k dani z příjmů ze zahraničí s využitím smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Zpracování přiznání k DPH při registraci v jiných členských zemích EU

O nás

Společnost TOFI s.r.o. byla založena v roce 1994 a od roku 2006 se věnuje výhradně daňovému poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd včetně personálního poradenství. S přistoupením nového společníka byl rozšířen předmět činnosti společnosti na oceňování majetku pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod.

Při řešení složitých daňových a ekonomických problémů svých klientů spolupracujeme s advokátní kanceláři, provádíme likvidace a spolupracujeme se znaleckými společnostmi.
Pro insolvenční správce vedeme účetnictví v průběhu insolvenčního řízení až do jeho skončení.
Společnost TOFI s.r.o. se prezentuje vysokou odborností a dlouholetou praxí v oboru svých činností. Daňová kancelář je vedena v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.
Jsme členem profesního sdružení znalců a odhadců s názvem Česká komora odhadců majetku.

Profesionálním daňovým poradenstvím a oceňováním společností se zabýváme již 25 let. Prezentujeme se vysokou odborností a dlouholetou praxí v oboru svých činností.

Najdete u nás poměrně širokou škálu profesionálních služeb v oblasti účetnictví. Věnujeme se daňovému poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd včetně personálního poradenství, oceňování majetku movitého, nemovitého i finančního.

Vedeme účetnictví pro insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení.

Zaměřujeme se především na středně velké společnosti v oblasti obchodu a služeb, poskytujeme ale i své služby živnostníkům, lékařům a ostatním podnikatelům.

Své služby také nabízíme anglicky mluvící zahraniční klientele podnikající v České Republice.

Write us at banye@tofi-tax.cz or directly call 607 176 865 for English speaking clients making business in Czech Republic.

Ing. Alena Ptáčková
Ing. Alena Ptáčková
daňový poradce, hlavní účetní
členka Komory daňových poradců - číslo osvědčení 00001853, s dlouholetou praxí v oboru
Ing. Alena Banye
Ing. Alena Banye
odhadce a znalec, finanční analytik
ekonom s praxí v managementu znaleckých společností, oceňování společností, poradenství v angličtině

Ozvěte se nám

Zavolejte nebo napište nám ještě dnes nebo nám zašlete zprávu pomocí formuláře a my se Vám ozveme zpět.

We also communicate in English.

Mezi naše klienty patří převážně tuzemské středně velké společnosti zaměřené na obchodní činnost a služby. V menší míře poskytujeme kompletní účetní služby a daňové poradenství také živnostníkům, lékařům a ostatním podnikatelům. S ohledem na znalost angličtiny se rozšiřuje zahraniční klientela podnikající v České republice.

  Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů. Více v zásadách ochrany osobních údajů.