TOFI s.r.o.

Nabídka služeb

Základní služby

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • účetní poradenství
 • zpracování kompletní agendy personalistiky a mezd včetně agendy sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění - tato agenda se zpracovává včetně elektronických podání na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • daňové poradenství včetně zpracování přiznání k daním:
  - daň z příjmů fyzických osob
  - daň z příjmů právnických osob
  - daně majetkové - z nemovitostí, dědická a darovací, z převodu nemovitostí
  - daň z přidané hodnoty a spotřební daň
  - silniční daň
  Společnost od počátku používá ke zpracování daňových přiznání program Daňová kancelář od ATLAS consulting spol. s r.o. Ostrava, který obsahuje převod do elektronických podání a agendu správa daní s využitím příslušných formulářů včetně registračních.
 • zastupování klientů před orgány státní správy při vyřizování záležitostí, při kontrolách, a místních šetřeních
 • kompletní vyřizování agendy správy daní a poplatků

Ostatní služby

 • zpracování cash flow a účetních výkazů pro různé účely: banky, dotace, granty z EU
 • zpracování statistických výkazů v elektronické podobě
 • zpracování vnitropodnikových směrnic a podkladů pro audit
 • zpracování projektů, kalkulací a podnikatelských záměrů - žádosti o úvěr, dotace apod.
 • řešení složitých problémů z oblasti nemovitostí sloužících k podnikání nebo pronájmu
 • daňové poradenství v oblasti DPH v mezinárodním obchodním styku (EU a třetí země)
 • odborná pomoc při zpracování smluv z pracovněprávních vztahů a obchodních smluv včetně smluv nájemních
 • konzultace a zpracování přiznání k dani z příjmů ze zahraničí s využitím smluv o zamezení dvojího zdanění